Bijzondere manoeuvres in getrapte motorrijexamen A2

Bezitters van het rijbewijs A1 (lichte motor - 125 CC/max 11Kw) kunnen na minimaal twee jaar het rijbewijs A2 (middelzware motor <= 35Kw) halen. In dit zogeheten getrapte model moeten ze voor A2 een praktijkexamen verkeersdeelneming doen met onder meer aandacht voor voertuigbeheersing in de vorm van twee bijzondere manoeuvres. Vanaf 19 januari 2015 zou dit kunnen gebeuren. 

Bij een praktijkexamen verkeersdeelneming voor het getrapte motorexamen A2 zijn vier bijzondere manoeuvres mogelijk: omkeeropdracht (halve draai), parkeeropdracht (lopend achteruit parkeren), wegrijden uit (parkeer)vak en stapvoets rijden. Per examen kiest de examinator twee van deze manoeuvres.  

Sinds 31 december 2013 kun je vanaf je 20e ook rechtstreeks je rijbewijs A2 halen. Je hoeft dan niet meer eerst je rijbewijs A1 te hebben. Voor het rechtstreekse rijbewijs A2 moet je theorie-examen, praktijkexamen voertuigbeheersing en praktijkexamen verkeersdeelneming doen. In dat geval maken de bijzondere manoeuvres geen deel uit van het praktijkexamen verkeersdeelneming. Omwille van de uniformiteit willen het CBR en de rijschoolbrancheverenigingen BOVAG, FAM en VRB de bijzondere manoeuvres in de loop van 2015 ook invoeren in het praktijkexamen verkeersdeelneming voor het rechtstreekse rijbewijs A2. 


Rijles als je ADHD of een vorm van Autisme hebt ?

Heb je een vorm van autisme of ADHD ? Kies dan voor een gecertificeerde rijopleider bij Rijschool Wateringen.

De rijinstructeur van Rijschool Wateringen, Arno van Leeuwen, is opgeleid in het begeleiden van cursisten met een vorm van autisme en ADHD. Hij heeft geleerd hoe de informatieverwerking bij cursisten met een vorm van autisme of ADHD verloopt. Hij begrijpt de wijze van denken, voelen, communiceren en handelen van deze cursisten en weet tegen welke problemen ze aanlopen. Tijdens de rijles is hij in staat deze problemen op een professionele manier op te vangen. Het curriculum van de rijopleiding en de manier van lesgeven spitst Van Leeuwen toe op de wijze van leren van cursisten met deze kenmerken. Via de Stap voor Stap instructie met voldoende ingebouwde oefentijd, gepaste oefenterreinen, veel situatieschetsen en mooi beeldmateriaal, werkt hij in een prettige leeromgeving samen met de cursist toe naar de rijvaardigheidseisen die het CBR stelt.

Heb je een vorm van autisme of ADHD en wil je de rijopleiding volgen? Neem dan contact op met Rijschool Wateringen. 


 Vanaf 31 december 2013 direct instromen motorrijbewijs A2

Volgend jaar mag een leerling voor het rechtstreekse rijbewijs A2 vanaf 20 jaar beginnen met rijlessen.

Sinds de invoering van de derde Europese richtlijn rijbewijzen op 19 januari 2013 kan een leerling pas het rijbewijs A2 (minimaal 25 kW en maximaal 35 kW en minder dan 0,1 kW per kg) halen als hij minimaal 20 jaar oud is en minimaal 2 jaar het rijbewijs A1 voor de lichte motor (maximaal 125 cc, maximaal 11 kW en minder dan 0,1 kW per kg) heeft. Daardoor waren er het afgelopen jaar nog geen kandidaten A2. Maar de Europese regels maken het nu ook mogelijk dat een leerling direct A2-examen kan doen. Daar wordt de Nederlandse wet op aangepast, meldt het CBR.

Rijlessen
Als een leerling begint met rijlessen, moet hij het theorie-examen voor de motor al hebben gehaald of het autorijbewijs hebben. Als hij het theorie-examen voor de motor heeft gehaald, kan hij vanaf 20 jaar praktijkexamen voertuigbeheersing en praktijkexamen verkeersdeelneming doen.


Haal je rijbewijs vanaf 17 jaar!

Jij hebt vanaf dan de kans om eerder je rijbewijs te halen! Je hoeft niet meer tot je 18e te wachten voordat je eindelijk met rijlessen mag beginnen, hoe cool is dat? Vanaf nu gelden de volgende regels:

  • Ben jij 16 jaar? Dan mag je starten met het halen van je theorie-examen.
  • Vanaf 16,5 jaar mag je gaan rijlessen
  • Als je op of na de startdatum van 2toDrive 17 jaar wordt, mag je rijexamen doen.
  • Heb je je rijbewijs gehaald? Dan kun je tot je 18de in de auto rijden samen met je coach.
  • Vanaf je 18e mag je zelfstandig de weg op.

kijk voor meer informatie op de site 2toDrive


Navigatieapparatuur verplicht in examenauto

Per 1 september 2011 moet elke examenauto beschikken over navigatieapparatuur. Het rijden met navigatiesysteem kan dan door de examinator worden gekozen als een van de vaste opties van het onderdeel zelfstandig route rijden in het praktijkexamen B. Dat hebben het CBR en de rijschool brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB besloten tijdens hun overleg op 3 september 2010.

Zelfstandig route rijden vormt een belangrijk onderdeel van het in 2008 vernieuwde rijexamen. Tot nu toe behoren alleen het rijden naar orientatiepunten en het rijden op basis van een cluster van opdrachten tot de vaste opties voor dit onderdeel. Voor het rijden met navigatiesysteem kan momenteel alleen worden gekozen als dat aanwezig is en als de examenkandidaat ermee heeft leren werken.

Door navigatieapparatuur te verplichten in examenauto's, willen het CBR en de brancheorganisaties de zelfstandige verkeersdeelname van de kandidaat verder bevorderen. Bovendien zijn steeds meer auto's standaard uitgerust met navigatieapparatuur. Het is belangrijk dat toekomstige chauffeurs worden voorbereid op de werking en het gebruik daarvan.


.